Services

Trajnime

- Trajnim i përgjithshëm per mbrojtjen nga zjarri. - Trajnim per teknologjinë e mbrojtjes nga zjarri. - Trajnim i punonjësve per MZSH - Ushtrim evakuimi ne raste emergjente

Asistencë

- Bashkëpunimi me partnerë ose dhurues të shteteve të tjera, për të siguruar projekte kualifikimi e specializimi, materiale e pajisje teknike për stacionet zjarrfikëse, shoqatat vullnetare të M.Z.SH. e struktura të tjera të përfitimit publik si dhe donacione me qëllim bamiresie për strukturat e mësipërme. - Përditësimi i njohurive teknike dhe ligjore që rregullojne sigurinë kundra zjarrit si dhe veprimtarinë operuese në rast situatash e fatkeqësish të ndryshme natyrore apo aksidenteve dhe fatkeqësive të tjera të shkaktuara nga dora njeriut.

Konsulencë

- Hartimi dhe përgatitja e dokumentacionit te projekteve teknike për Mbrojtjen nga Zjarri të ndërtesave të cdo lloji. - Hartimi i akteve të ekspertizës në rast të incidenteve për zjarret e rëna. - Hartimin e rregulloreve te brëndshme për Mbrojtjen nga Zjarri. - Përgatitjen e skemave të evakuimit në objekte të ndryshme.

Contact

Contact Us for Anything

Our Address

Selia: Rruga "Barrikada" Nd.18, Tiranë, Albania

Email Us

info@afpra.al

Call Us

0695446085

Loading