Services

Asistencë teknike

Hartimi dhe përgatitja e dokumentacionit te projekteve teknike për Mbrojtjen nga Zjarri të ndërtesave të cdo lloji. Hartimi i akteve të ekspertizës në rast të incidenteve për zjarret e rëna. Hartimin e rregulloreve te brëndshme për Mbrojtjen nga Zjarri. Përgatitjen e skemave të evakuimit në objekte të ndryshme.Krijimi e organizimi i skuadrave zjarrfikëse.

Praktikë

Ofrimi i pajisjeve, aksesorëve dhe sistemeve aktuale për shuarjen e zjarrit për objekte individuale apo publike si dhe të sipërmarrjeve të ndryshme. Përdorimi konkret në praktikë të sistemeve të sinjalizimit, hidranteve zjarrfikëse, fikseve të zjarrit, veshjen e kostumit zjarrdurues etj. Mënyrat për shpëtimin e jetëve në raste zjarresh dhe emergjencash të tjera.

Trajnime

-Trajnim i përgjithshëm për mbrojtjen nga zjarri. - Trajnim për teknologjinë e mbrojtjes nga zjarri. - Trajnim i punonjësve për MZSH.

Contact

Contact Us for Anything

Our Address

Selia: Rruga "Barrikada" Nd.18, Tiranë, Albania

Email Us

info@afpra.al

Call Us

0695446085

Loading