Misioni AFPRA vazhdon…! main image

Misioni AFPRA vazhdon…!

AFPRA vazhdon misionin e saj në mbështetje të punonjësve të shërbimeve të MZSH-së me dhurimin e 32-të kësaj rradhe në Bashkinë Bulqizë.

Anëtarë të AFPRA por edhe kolegë të shërbimit të MZSH-së Bashkia Tiranë të cilët ju bashkuan grupit vullnetarisht, pas dorëzimit të pajisjeve diskutuan për problematikat e përbashkëta si dhe raste të ndryshme që kanë pasur, dhe më pas në terren, shkëmbyen eksperiencën në teknika të ndryshme të përdorimit të pompës zjarrfikëse.

Falë mbështetjes së pa kursyer nga shoqata simotër VAFFFA Austri dhe miqve të AFPRA në Suedi dhe Finlandë është bërë e mundur mbërritja e një sasie tjetër pajisjesh të cilat do të shpërndahen si gjithmonë në koordinim me DPMZSH me përparësi ato stacione ku ka nevojë më urgjente.

AFPRA nxit organet përgjegjëse të kujdesen për punonjësit dhe këtë shërbim shumë jetik për shoqërinë.

Bashkëpunim i frytshëm midis AFPRA - Ambasada Polonise - UNDP ! main image

Bashkëpunim i frytshëm midis AFPRA - Ambasada Polonise - UNDP !

Me rastin e përfundimit të projektit “Trajnimi i Zjarrfikësve Shqiptarë të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi të 10 bashkive”, shoqata AFPRA organizoi një ceremoni falenderimi në Drejtorinë e MZSH-së Bashkia Durrës , me pjesmarrjen e përfaqësueve nga Ambasada e Polonisë z Tomasz Fraczkiewicz dhe UNDP z Francisco Roquette, nga DPMZSH z Arben Cara si dhe pjesmarrës të tjerë, ku me atë rast u shpërndanë dhe çertifikatat e trajnimit për shërbimin e MZSH-së pranë kësaj bashkie.

Me përfaqësuesit e Ambasadës së Polonisë u diskutua dhe për mundësinë e projekteve të tjera në të ardhmen me shoqatën AFPRA si pjesë e kontributit të saj për një mjedis sa më të sigurtë.  

Trajnimi i strukturës së MZSH-së në 10 Bashki në vend nga AFPRA... main image

Trajnimi i strukturës së MZSH-së në 10 Bashki në vend nga AFPRA...

Përfundoi me sukses edhe faza e dytë e projektit: “Trajnimi i Zjarrfikësve Shqiptarë të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit të 10 bashkive” e financuar nga qeveria e Polonisë dhe implementuar nga UNDP- Albania ku AFPRA si qendër formimi profesional e liçencuar ka mundur të trajnojë mbi 350 zjarrfikës në vend.

Trajnimet filluan nga muaji gusht me fazën e parë dhe u mbyllën në dhjetor 2023 me fazën e dytë për shërbimin e MZSH-së te bashkive Pogradec, Durrës, Tiranë, Shijak dhe Kavajë, duke realizuar mbi 500 orë trajnime në 11 qëndra të improvizuara trajnimesh nga trajnerë me përvojë, vendas dhe të huaj me një bashkëpunim të përkryer me QKUM dhe DPMZSH.

Në këto trajnime, mes të tjerëve, spikatën me vullnetin e pasionin e tyre zjarrfikësit e rinj nga Kamza, Durrësi, Kavaja, Shijaku etj.

Pjesa më e madhe e pjesmarrësve të anketuar shprehën një dëshirë të madhe për t'iu nënshtruar trajnimeve shtesë dhe treguan një interes të madh për të mësuar dhe zhvilluar më tej aftësitë e tyre profesionale.

AFPRA është e hapur të mirëpresë çdo sugjerim ose ide që përkon me misioni e saj, për një Shqipëri më të sigurtë nga zjarret dhe një shërbim të MZSH-së sa më të aftë për t’u përballur me sfidat e kohës.

AFPRA përfundon me sukses fazën e parë të trajnimit të zjarrfikësve në Bashkitë Lezhë, Kamëz, Fier, Kurbin dhe Krujë ! main image

AFPRA përfundon me sukses fazën e parë të trajnimit të zjarrfikësve në Bashkitë Lezhë, Kamëz, Fier, Kurbin dhe Krujë !

Me kontributin e Qeverisë së Polonisë në bashkëpunim me UNDP dhe DPMZSH, Qendra e Formimit Profesional "SHOQATA A.F.P.R.A" e licencuar nga MFE dhe e përzgjedhur për të kryer trajnimin e personelit zjarrfikës në 10 Bashki të Shqipërisë, përfundoi me sukses trajnimin për strukturat e MZSH-së në Bashkitë Lezhë, Kamëz, Fier, Kurbin dhe Krujë.

Ky trajnim për të 5 bashkitë u zhvillua në tre qendra të improvizuara në Lezhë, Kamëz e Fier. Ekipi i përbërë nga trajnerë të huaj me eksperiencë prej disa shteteve si Finlandë, Estoni, Austri etj në bashkëpunim me ata lokalë nga më të mirët në fushën e MZSH-së, kreu mbi 200 orë trajnime në të cilat morën pjesë 132 zjarrfikës nga bashkitë pjesmarrëse.

Gjithashtu u bë e mundur pjesmarrja edhe e 11 zjarrfikësve nga Bashkitë Gjirokastër, Divjakë, Patos, Roskovec e Delvinë.

Pjesmarrësit ndër të tjera u trajnuan për kërkim shpëtimin urban në ndërtesat e shembura, operacionet e shpëtimit në automjete në aksidente rrugore, në parkimet nëntokësore të ndërtesave të larta si dhe për ndihmën e parë në ndërhyrjet e shërbimit te MZSH-së.

Gjatë këtij trajnimi spikatën zjarrfikësit e Bashkisë Kamëz por edhe ata të bashkive të tjera me pasionin e tyre për përvetësimin e dijeve të marra të cilat do të shërbejnë në situatat me të cilat ata përballen çdo ditë.