AFPRA përfundon me sukses fazën e parë të trajnimit të zjarrfikësve në Bashkitë Lezhë, Kamëz, Fier, Kurbin dhe Krujë ! main image

AFPRA përfundon me sukses fazën e parë të trajnimit të zjarrfikësve në Bashkitë Lezhë, Kamëz, Fier, Kurbin dhe Krujë !

Me kontributin e Qeverisë së Polonisë në bashkëpunim me UNDP dhe DPMZSH, Qendra e Formimit Profesional "SHOQATA A.F.P.R.A" e licencuar nga MFE dhe e përzgjedhur për të kryer trajnimin e personelit zjarrfikës në 10 Bashki të Shqipërisë, përfundoi me sukses trajnimin për strukturat e MZSH-së në Bashkitë Lezhë, Kamëz, Fier, Kurbin dhe Krujë.

Ky trajnim për të 5 bashkitë u zhvillua në tre qendra të improvizuara në Lezhë, Kamëz e Fier. Ekipi i përbërë nga trajnerë të huaj me eksperiencë prej disa shteteve si Finlandë, Estoni, Austri etj në bashkëpunim me ata lokalë nga më të mirët në fushën e MZSH-së, kreu mbi 200 orë trajnime në të cilat morën pjesë 132 zjarrfikës nga bashkitë pjesmarrëse.

Gjithashtu u bë e mundur pjesmarrja edhe e 11 zjarrfikësve nga Bashkitë Gjirokastër, Divjakë, Patos, Roskovec e Delvinë.

Pjesmarrësit ndër të tjera u trajnuan për kërkim shpëtimin urban në ndërtesat e shembura, operacionet e shpëtimit në automjete në aksidente rrugore, në parkimet nëntokësore të ndërtesave të larta si dhe për ndihmën e parë në ndërhyrjet e shërbimit te MZSH-së.

Gjatë këtij trajnimi spikatën zjarrfikësit e Bashkisë Kamëz por edhe ata të bashkive të tjera me pasionin e tyre për përvetësimin e dijeve të marra të cilat do të shërbejnë në situatat me të cilat ata përballen çdo ditë.

Bashkëpunim midis shërbimit MZSH Bashkia Dibër dhe AFPRA! main image

Bashkëpunim midis shërbimit MZSH Bashkia Dibër dhe AFPRA!

Në kuadër të aktivitetit të përditshëm të shoqatës AFPRA, këtë herë destinacioni ishte shërbimi MZSH-së i Bashkisë Dibër.

Në këtë stacion anëtarët e shoqatës AFPRA, z Alban Laçi dhe z Vaso Peja, patën mundësinë të njiheshin nga afër me sfidat me të cilat përballet ky shërbim, nëpërmjet komunikimit me drejtuesin e këtij shërbimi z Fatos Gjoka si dhe punonjesit e tjerë të këtij stacioni.

Situata dhe stina e nxehtë gjithashtu ndikon në rritjen e masave parandaluese dhe gadishmërinë për tu përballur me incidentet e shkaktuara nga zjarret.

Pjesë e këtij aktiviteti ishte dhe dhurimi i disa materialeve pune për efektivin zjarrfikës dhe atë vullnetar të mundësuar nga shoqata AFPRA me partneren e saj ne Austri, shoqatën VAFFFA.

Aktivitet i AFPRA-s mes kolegëve të MZSH-së Divjakë ! main image

Aktivitet i AFPRA-s mes kolegëve të MZSH-së Divjakë !

Sot destinacioni i shoqatës AFPRA ishte stacioni MZSH-së Divjakë. Me Florianin, Fatmirin, Sajmirin dhe gjithë ekipin e palodhur të këtij stacioni, drejtuesi i AFPRA-s z Alban Laçi u njoh me vështirësitë dhe sfidat në këtë pjesë të territorit dhe veçanërisht gjatë muajve të nxehtë të verës. Me këtë rast efektivit të këtij stacioni iu dhuruan një sasi pajisjesh ndërhyrje zjarrduruese dhe komunikimi, si dhe u bë e mundur mbushja bombulave të aparateve të frymëmarrjes në mjetin zjarrfikës special për mbrojtjen nga gazi dhe tymi, tashmë aset i shoqatës AFPRA, dhuratë nga shoqata VAFFFA – Austri.

Shoqata AFPRA aktivitet në Berat ! main image

Shoqata AFPRA aktivitet në Berat !

AFPRA sot ka vizituar shërbimin e  MZSH-së në Berat i cili tashmë ka kaluar në një standart më të lartë me ambiente të rikonstruktuara, ku ofrohet shërbim bashkohor dhe modern si dhe me automjete të kohës.

Me ndihmën e VAFFFA-Austri, bëmë të mundur dhurimin e një sasie veshje zjarrduruese dhe helmeta për efektivin në përpjekje për të rritur kapacitetet e shërbimeve të MZSH-së dhe krijimin e atyre vullnetare. 

Nga diskutimet me efektivin e palodhur të këtij stacioni ngelet problematike ndërhyrja e mjeteve të mëdha zjarrfikëse në zonën muzeale të kalasë ku me atë rast AFPRA dhuroi dhe një pompë Albin me kapacitet 200 l/min dhe presion deri në 12 bar.

Me iniciativë të pjestares së AFPRA First Aid Team, zj Teuta Bilçari sëbashku me Drejtorin e MZSH-së Berat z.Artan Merko si dhe përfaqësuesit e shoqatës sonë vizituam shkollën ” Ylli i Mëngjesit ”duke biseduar për zhvillimin e disa aktiviteteve të përbashkëta stërvitore sensibilizuese në të ardhmen.

Pjesë e vizitës sonë në Berat ishte dhe ”Qendra Lira” e personave me aftësi të kufizuara ku drejtuesja shumë e motivuar e këtij institucioni, zj Alma Kule na tregoi ambjentet e saj ku dukej qartë një punë dhe frymë shumë pozitive.

Bashkë me drejtuesen e këtij institucioni u diskutua për mundësinë e sigurimit nga donatorë potencialë të një mjeti të përshtatshëm për transportin e këtyre personave gjë të cilën ata e kanë shumë të domosdoshme në punën e tyre të përditshme.

Shërbimi MZSH Dimal në përballje me sfidat e zhvillimit ! main image

Shërbimi MZSH Dimal në përballje me sfidat e zhvillimit !

Në vizitën e AFPRA-s në stacionin e MZSH-së Dimal, gjetëm mikpritjen e ngrohtë dhe falenderimet e pjestarëve të tij e veçanërisht të drejtuesit z. Myfit Senko, të cilët ishin shumë mirënjohës për vizitën si dhe suportin me mjetet e pajisjet zjarrduruese për efektivin të cilët me vështirësi qëndrojnë gjithmonë në gatishmëri të qytetarëve.

Këto materiale u mundësuan falë miqve tanë austriakë të VAFFFA-s Austri.