MZSH Këlcyrë dhe AFPRA si një bashkëpunim frutdhënës për të ardhmen.

Sot AFPRA vizitoi sektorin e MZSH-së Këlcyrë i cili drejtohet nga z Rezart Serani, punonjësi i palodhur i këtij shërbimi dhe stafi i tij.

Shoqata u njoh nga afër me punën dhe përpjekjet e këtij shërbimi, sfidat dhe nevojat për ti shërbyer sa me mire komunitetit, ngritjen e shërbimit vullnetar.

Si gjithmonë këtij stacioni ju dhurua një ndihmë modeste në pajisje për zjarrfikësit profesionistë dhe ato vullnetarë të mundësuar në bashkëpunim me miqtë tanë austriakë të VAFFFFA-s. 

AFPRA.