Akademia e Shkencave të Sigurisë-Estoni dhe “AFPRA”, fillimi i një bashkëpunimi të frytshëm !

Në konferencen finale të Projektit të Binjakëzimit të BE, SCESAL (https://scesa.al) ”Forcimi i Kapaciteteve dhe Efikasitetit të Akademisë së Sigurisë - Shqipëri”, midis Akademisë të Shkencave të Sigurisë Estoni dhe shoqatës AFPRA, u nënshkrua kontrata e dhurimit për një sërë pajisjesh zjarrfikëse të cilat do të përdoren për të trajnuar shërbimet e MZSH-së dhe jo vetëm në të gjithë territorin e vendit, në kuadër të memorandumit të bashkëpunimit midis AFPRA-s dhe DPMZSH-së.

Kryetari i shoqatës “AFPRA” z. Alban Laçi, i shprehu mirënjohjen rektorit të Akademisë së Shkencave të Sigurisë Estoni z.Marek Link, për dhurimin e këtyre pajisjeve si dhe dëshirën për të vazhduar bashkëpunimin midis palëve, e inicuar nga Këshilltarja rezidente e projektit SCEAL, znj Tiina Koivuniemi.

AFPRA.