Bashkëpunim i AFPRA-s me shërbimin e MZSH-së Përmet.

Pjesë e aktiviteteve të shoqatës AFPRA u bë sot dhe vizita në ambientet e stacionit të MZSH-së Përmet.

Drejtuesi i këtij shërbimi, z Fredi Lipe, si një nga drejtuesit më të vjetër të MZSH-së na prezantoi dinamikën e punës në këtë stacion, nevojat në rritje në logjistikë si rrjedhojë dhe e rritjes së aktiviteteve turistike në këtë zonë si dhe përballjes së përditëshme me vështirësitë në terren.

Kontributi modest i AFPRA-s në pajisje për zjarrfikësit profesionist dhe ato vullnetarë të këtij stacioni është vetëm fillimi i këtij bashkëpunimi të cilin shpresojmë ta thellojmë në të ardhmen.  

AFPRA.