Bashkëpunim i frytshëm midis AFPRA - Ambasada Polonise - UNDP !

Me rastin e përfundimit të projektit “Trajnimi i Zjarrfikësve Shqiptarë të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi të 10 bashkive”, shoqata AFPRA organizoi një ceremoni falenderimi në Drejtorinë e MZSH-së Bashkia Durrës , me pjesmarrjen e përfaqësueve nga Ambasada e Polonisë z Tomasz Fraczkiewicz dhe UNDP z Francisco Roquette, nga DPMZSH z Arben Cara si dhe pjesmarrës të tjerë, ku me atë rast u shpërndanë dhe çertifikatat e trajnimit për shërbimin e MZSH-së pranë kësaj bashkie.

Me përfaqësuesit e Ambasadës së Polonisë u diskutua dhe për mundësinë e projekteve të tjera në të ardhmen me shoqatën AFPRA si pjesë e kontributit të saj për një mjedis sa më të sigurtë.  

AFPRA.