Trajnimi i strukturës së MZSH-së në 10 Bashki në vend nga AFPRA... main image

Trajnimi i strukturës së MZSH-së në 10 Bashki në vend nga AFPRA...

Përfundoi me sukses edhe faza e dytë e projektit: “Trajnimi i Zjarrfikësve Shqiptarë të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit të 10 bashkive” e financuar nga qeveria e Polonisë dhe implementuar nga UNDP- Albania ku AFPRA si qendër formimi profesional e liçencuar ka mundur të trajnojë mbi 350 zjarrfikës në vend.

Trajnimet filluan nga muaji gusht me fazën e parë dhe u mbyllën në dhjetor 2023 me fazën e dytë për shërbimin e MZSH-së te bashkive Pogradec, Durrës, Tiranë, Shijak dhe Kavajë, duke realizuar mbi 500 orë trajnime në 11 qëndra të improvizuara trajnimesh nga trajnerë me përvojë, vendas dhe të huaj me një bashkëpunim të përkryer me QKUM dhe DPMZSH.

Në këto trajnime, mes të tjerëve, spikatën me vullnetin e pasionin e tyre zjarrfikësit e rinj nga Kamza, Durrësi, Kavaja, Shijaku etj.

Pjesa më e madhe e pjesmarrësve të anketuar shprehën një dëshirë të madhe për t'iu nënshtruar trajnimeve shtesë dhe treguan një interes të madh për të mësuar dhe zhvilluar më tej aftësitë e tyre profesionale.

AFPRA është e hapur të mirëpresë çdo sugjerim ose ide që përkon me misioni e saj, për një Shqipëri më të sigurtë nga zjarret dhe një shërbim të MZSH-së sa më të aftë për t’u përballur me sfidat e kohës.

AFPRA përfundon me sukses fazën e parë të trajnimit të zjarrfikësve në Bashkitë Lezhë, Kamëz, Fier, Kurbin dhe Krujë ! main image

AFPRA përfundon me sukses fazën e parë të trajnimit të zjarrfikësve në Bashkitë Lezhë, Kamëz, Fier, Kurbin dhe Krujë !

Me kontributin e Qeverisë së Polonisë në bashkëpunim me UNDP dhe DPMZSH, Qendra e Formimit Profesional "SHOQATA A.F.P.R.A" e licencuar nga MFE dhe e përzgjedhur për të kryer trajnimin e personelit zjarrfikës në 10 Bashki të Shqipërisë, përfundoi me sukses trajnimin për strukturat e MZSH-së në Bashkitë Lezhë, Kamëz, Fier, Kurbin dhe Krujë.

Ky trajnim për të 5 bashkitë u zhvillua në tre qendra të improvizuara në Lezhë, Kamëz e Fier. Ekipi i përbërë nga trajnerë të huaj me eksperiencë prej disa shteteve si Finlandë, Estoni, Austri etj në bashkëpunim me ata lokalë nga më të mirët në fushën e MZSH-së, kreu mbi 200 orë trajnime në të cilat morën pjesë 132 zjarrfikës nga bashkitë pjesmarrëse.

Gjithashtu u bë e mundur pjesmarrja edhe e 11 zjarrfikësve nga Bashkitë Gjirokastër, Divjakë, Patos, Roskovec e Delvinë.

Pjesmarrësit ndër të tjera u trajnuan për kërkim shpëtimin urban në ndërtesat e shembura, operacionet e shpëtimit në automjete në aksidente rrugore, në parkimet nëntokësore të ndërtesave të larta si dhe për ndihmën e parë në ndërhyrjet e shërbimit te MZSH-së.

Gjatë këtij trajnimi spikatën zjarrfikësit e Bashkisë Kamëz por edhe ata të bashkive të tjera me pasionin e tyre për përvetësimin e dijeve të marra të cilat do të shërbejnë në situatat me të cilat ata përballen çdo ditë.

Bashkëpunim midis shërbimit MZSH Bashkia Dibër dhe AFPRA! main image

Bashkëpunim midis shërbimit MZSH Bashkia Dibër dhe AFPRA!

Në kuadër të aktivitetit të përditshëm të shoqatës AFPRA, këtë herë destinacioni ishte shërbimi MZSH-së i Bashkisë Dibër.

Në këtë stacion anëtarët e shoqatës AFPRA, z Alban Laçi dhe z Vaso Peja, patën mundësinë të njiheshin nga afër me sfidat me të cilat përballet ky shërbim, nëpërmjet komunikimit me drejtuesin e këtij shërbimi z Fatos Gjoka si dhe punonjesit e tjerë të këtij stacioni.

Situata dhe stina e nxehtë gjithashtu ndikon në rritjen e masave parandaluese dhe gadishmërinë për tu përballur me incidentet e shkaktuara nga zjarret.

Pjesë e këtij aktiviteti ishte dhe dhurimi i disa materialeve pune për efektivin zjarrfikës dhe atë vullnetar të mundësuar nga shoqata AFPRA me partneren e saj ne Austri, shoqatën VAFFFA.

Aktivitet i AFPRA-s mes kolegëve të MZSH-së Divjakë ! main image

Aktivitet i AFPRA-s mes kolegëve të MZSH-së Divjakë !

Sot destinacioni i shoqatës AFPRA ishte stacioni MZSH-së Divjakë. Me Florianin, Fatmirin, Sajmirin dhe gjithë ekipin e palodhur të këtij stacioni, drejtuesi i AFPRA-s z Alban Laçi u njoh me vështirësitë dhe sfidat në këtë pjesë të territorit dhe veçanërisht gjatë muajve të nxehtë të verës. Me këtë rast efektivit të këtij stacioni iu dhuruan një sasi pajisjesh ndërhyrje zjarrduruese dhe komunikimi, si dhe u bë e mundur mbushja bombulave të aparateve të frymëmarrjes në mjetin zjarrfikës special për mbrojtjen nga gazi dhe tymi, tashmë aset i shoqatës AFPRA, dhuratë nga shoqata VAFFFA – Austri.